Cum confirm o factură?
Vlad Stanescu avatar
Written by Vlad Stanescu
Updated over a week ago

Facturile recurente generează o factură în fiecare lună (sau perioadă de recurență selectată) care este propusă spre confirmare. Confirmarea necesită introducerea sumei exacte a facturii, precum și confirmarea datei scadenței. Conturile Pro pot atașa și documente.

Pentru a confirma o factură, trebuie apăsată iconița de bifă din dreptul ei în dashboard sau butonul "Confirmă" în pagina de detalii a facturii, apoi completat formularul care apare.

Acțiunea de "Confirmă și plătește" va adăuga automat și o plată cu data de azi pentru valoarea facturii.

Did this answer your question?