Ce sunt rapoartele?
Vlad Stanescu avatar
Written by Vlad Stanescu
Updated over a week ago

Opţiunea rapoarte se poate utiliza pentru a urmări situaţia actuală sau evoluţia cheltuielilor, veniturilor sau împrumuturilor. Pentru o viziune mai clară situaţia va fi reprezentată atât în cifre cât şi grafic.

Raport cheltuieli
Pentru raportul de cheltuieli, trebuie să accesați pagina de Rapoarte și tab-ul de "Cheltuieli" va fi selectat implicit. Raportul va afișa un piechart cu distribuția cheltuielilor pe conturile principale, precum și un tabel cu totalurile pe fiecare categorie, cu trendul față de luna anterioară și cu abaterea față de bugetul stabilit. Se poate de asemenea vedea lista cu toate cheltuielile din fiecare categorie, iar conturile Pro pot vedea și un grafic de evoluție, un raport pe tag-uri și pot selecta perioadele manual.

Raport venituri
Raportul de venituri este disponibil prin selectarea tab-ului "Venituri" și va prezenta evoluția veniturilor prin bare verticale compuse din secțiuni colorate diferit care reprezintă fiecare venit recurent, pentru a putea astfel vedea și evoluția fiecărui venit. Conturile Pro pot vedea și o evoluție a puterii de cumpărare raportat la principalele monete străine, precum și la cotațiile aurului.

Raport împrumuturi
Raportul de îmrpumuturi prezintă istoricul recent al împrumuturilor date și primete, și face o previziune a evoluției probabilistice în lunile ce urmează. Raportul de împrumuturi este disponibil doar pe contul Pro.

Did this answer your question?