All Collections
Română
Categorii si Bugete
Cum pot adăuga categorii sau subcategorii de buget / cheltuieli?
Cum pot adăuga categorii sau subcategorii de buget / cheltuieli?
Vlad Stanescu avatar
Written by Vlad Stanescu
Updated over a week ago

Pentru a adăuga o categorie nouă de buget trebuie să accesaţi pagina Categoriişi să apăsaţi pe butonul gri din josul paginii Adaugă categorie nouă de buget. Această acţiune va deschide un formular unde trebuie completat: numele grupului şi numele subcategoriei care va fi inclusă în grup.

Dacă doriţi introducerea mai multor subcategorii puteţi apăsa butonul Adaugă subcategorie care va permite introducerea a mai multe subcategorii în grupul respectiv. Fiecare subcatgorie poate fi bugetată prin introducerea sumei şi a monedei dorite.

Pentru a adăuga subcategorii grupurilor deja existente trebuie apăsat pe butonul Adaugă subcategorie din dreptul grupului dorit.

Did this answer your question?