Cu ajutorul operațiunii de actualizare de sold (sau "regularizare") poți să-ți introduci soldurile conturilor tale actuale, astfel încât să reflecte realitatea curentă. Chiar şi cu cea mai bună gestiune, câte o cheltuială sau câte un transfer poate fi omis, şi astfel cu timpul soldurile conturilor tale să devină inexacte.

Operațiunea de actualizare de sold, necesită introducerea soldului exact pentru unul sau mai multe dintre conturi, sistemul afişând şi reținând diferența rezultată. Această diferență va fi evidențiată în rapoarte cu denumirea "cheltuieli necunoscute".

În momentul în care se adaugă o cheltuială la o data anterioară unei actualiării de sold, soldul contului va rămâne nemodificat, iar suma respectivă se va regăsi însă în rapoarte pentru categoria selectată, scăzând astfel totalul cheltuielilor necunoscute.

Did this answer your question?