All Collections
Română
Categorii si Bugete
Ce înseamna să bugetezi un grup sau o subcategorie?
Ce înseamna să bugetezi un grup sau o subcategorie?
Vlad Stanescu avatar
Written by Vlad Stanescu
Updated over a week ago

Fiecare grup poate conţine mai multe subcategorii. Bugetele pot fi stabilite şi pe întregul grup dar şi pentru fiecare subcategorie în parte. Prin stabilirea unui buget pe categorii poţi urmări mai bine cheltuielile şi poţi fi atenţionat atunci când ajungi sau depăşeşti limita setată.

Bara din dreptul grupului / categoriei indică cât anume din bugetul stabilit pentru aceasta a fost cheltuit si cat mai este disponibil. Ceea ce e colorat cu roşu înseamnă cheltuieli şi ceea ce e colorat cu verde înseamnă bani rămaşi pentru cheltuielile din acel grup/subcategorie. Dacă bara este colorată în întregime cu roşu înseamnă atins limita de buget stabilită a fost atinsă. De asemena, există şi opţiunea de a afişa grafic în dreapta paginii, indiferent de meniul în care te afli, bugetul pentru o anumită categorie.

Did this answer your question?