Pentru a edita datele deja introduse, modificarea unuivenitse poate face doar din pagina Venituri, cu un click pe iconul Modifică din dreptul sumeisau Șterge pentru ștergerea definitivă a înregistrării.

Did this answer your question?