Facturile pot fi de două feluri:

  • Facturi singulare

  • Facturi recurente (sau repetitive, lunare, săptămânale etc.)

Pentru a adăuga o factură trebuie să mergi în pagina de Facturi și să dai click pe Adaugă factură. Aplicația te va direcționa către formularul de adăugare a unei noi facturi, unde trebuie să completezi următoarele câmpuri:

Descrierea facturii (providerul serviciului / produsului, produsul achiziționat etc.), categoria din care face parte cheltuiala, suma (valoarea facturii), contul din care provin banii cheltuiți, eventuale note sau explicații și tipul facturii. În funcție de tipul facturii formularul îți va solicita:

  • Data emiterii și data scadenței pentru facturile singulare

  • Frecvența emiterii, ziua în care vă este emisă factura, numărul de zile până la scadență și data de la care va fi emis primul exemplar

Modificarea sau ștergerea unei facturi se realizează din aceeași pagină de Facturi, accesând recurența care a generat factura și folosind butoanele de editare pentru a edita informațiile deja introduse, respectiv de ștergere, pentru factura generată de recurență. Dacă se dorește editarea recrenței, se face click pe butonul de modificare al recurenței din pagina ei. După eliminare factura poate fi reactivată oricând cu posibilitatea de reeditare în prealabil.

Dacă factura a fost plătită în totalitate sau cel puțin parțial, poți înregistra acest lucru cu un singur click pe linkul Plătește.

Did this answer your question?